a

Kontakt

BYTOSERVIS s.r.o.
Bachova 7, 821 03 Bratislava

cez stránkové dni: tel.: 02/4341 1822
e-mail: bytoservis@bytoservis.sk,


Informácie o doprave:
-spoje: električky 8,9,16 a autobus 78 - zástavka Súmračná
Prejdete k zelenému trhu po pešej zóne (Bachova ul.), vpravo hudobná škola, vľavo detské ihrisko, sídlime v budove za ním.

-autom: Bachova ul. je pešia zóna, preto je nutné sa jej vyhnúť. Za križovatkou Ružinovská-Tomášikova pokračujete po Ružinovskej, odbočíte za Kerametalom doprava a na 3 odbočke doľava na ul.A.Mráza. Na konci ulice zaparkujte na malom parkovisku pri stĺpikoch. Keď sa postavíte k stĺpikom, tak naše sídlo uvidíte kúsok ďalej vľavo v prízemnej budove.