a

Rozúčtovanie nákladov pomerových meračov teplaCena:

Poplatok za odpočet a rozúčtovanie na 1 radiátor 1,-€ bez DPH

(poplatok ročne za jeden priestor = 1,19€ s DPH x počet radiátorov)

Základný poplatok za jeden priestor ročne 1,66 € bez DPH.

 

Služby:

Zmena stavu systému pri výmene vlastníkov, prerozdelenie nákladov, pri výmene radiátorov, prestavenie pomerového rozdelovača 3,95 € s DPH.