Spolu robíme Bratislavu lepším miestom pre život

BYTOSERVIS spol. s r.o. bol prvý komerčný správca v Bratislave. Prednosťou spoločnosti je už tri desaťročia technická odbornosť. Naše služby v oblasti merania a rozpočítavania spotreby využíva viacero správcov.
BYTOSERVIS založil v roku 1991 Ing. Jozef Gräczer, ktorý ako technický námestník preberal v 80-tych rokoch väčšinu novopostavených panelových domov v Bratislave do správy vtedajšieho Bytového podniku. Technické zázemie firmy neskôr rozšírili jeho syn Richard a následne vnuk Gabriel Gräczer. V 90-tych rokoch technici spoločnosti servisovali cca patinu výťahov v Bratislave.
Od roku 2021 je BYTOSERVIS členom skupiny PFM vďaka čomu sprístupnila klientom viacero nástrojov modernej správy domu ako sú informačný portál, on-line helpdesk a non-stop telemetrický monitoring.