Sídlo: Bachova 7, 821 03 Bratislava
Kancelária: Železničiarska 13
Klientske centrum:
          pondelok 8-17
          utorok, streda, štvrtok 8-16
          piatok 8-14
02 / 323 638 11
bytoservis@bytoservis.sk

Servis výťahov:
Vyprosťovanie osôb: 0905 620 185
Hlásenie závad: 02/4342 0841
Map