Unknown image

Modernizácia výťahov

BYTOSERVIS realizoval vyše 100 modernizácií výťahov. Pre vlastníkov bytových domov zabezpečujeme tiež odborné prehliadky, servis a generálne opravy. Ponúkame spoľahlivé nemecké technológie od popredných výrobcov.

Poskytujeme poradenstvo pri špecifikácií zadania pre prípravu ponúk. Spolupracujeme s dlhoročnými partnermi pri ktorých máme záruku kvalitnej realizácie, dobrých cien a následnej bezproblémovej prevádzky.

Unknown image

Montáž meračov a rozpočítavanie tepla

Pre potreby rozdelenia celkových nákladov na vykurovanie zabezpečujeme montáž pomerových meračov tepla a prevádzkujeme vo vlastnej réžií systém pre odpočet a rozpočítanie nákladov. Sme nezávislí, vďaka čomu vieme zákazníkom ponúknuť aktuálne najvýhodnejšie riešenie na trhu.

V Bratislave sme za rok 2022 rozpočítali náklady za teplo vo výške viac ako 4.000.000 €. Zber a spracovanie máme plne pod kontrolou, čo znižuje možnosť vzniku chýb a skracuje čas spracovania.

Unknown image

Prevádzkovanie diaľkových odpočtov

Ku komfortnému bývaniu patria moderné technológie. Disponujeme technológiami na prevádzku diaľkových rádiových odpočtov bez nutnosti vstupu do bytov. Okrem pochôdzkového zberu dát ponúkame možnosť automatického denného zberu údajov o spotrebe.

V roku 2022 sme vo vlastnej réžií uskutočnili odpočet pre vyše 10.000 priestorov. Medzi iným aj v 140 SMART bytoch v Zlatom krídle a v cca 500 priestoroch v projekte Jégého alej.