Unknown image

Moderné služby správy bytových domov

Bezplatne sme sprístupnili vlastníkom informačný portál s kompletne zdigitalizovanou dokumentáciu domu a HELPDESK dostupný prostredníctvom smartfónov. Vytvorili sme elektronický register rozhodnutí vlastníkov. Zabezpečujeme odstraňovanie závad z revízii. Pomáhame vlastníkom s obnovami. Typický poplatok za správu sa pohybuje okolo 10 € mesačne, pri veľkých domoch je nižší 7-8 € a pri malých mestských vilách naopak vyšší cca 20-30€.

Viac informácií na www.spravadomu.info
Unknown image

Rozpočítavanie meračov tepla

Komplexne zabezpečujeme inštaláciu a prevádzku systému merania a rozpočítavania nákladov za teplo v bytovom dome. Odpočet meračov vykonávame v bytoch našimi pracovníkmi alebo diaľkovo podľa typu meračov. Vďaka domácim dodávateľom máme najlepšie ceny v Bratislave. Poplatok za odpočet a rozúčtovanie na jeden radiátor je 1€ bez DPH.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte
Unknown image

Diaľkové odpočty vodomerov

Ponúkame moderné systémy diaľkového odpočtu spotreby vody s možnosťou denného sledovania prostredníctvom webového portálu. Životnosť batérie je 10+ rokov. Záručná doba na prenosový modul je 6 rokov. Legislatívne predpísaná povinná výmena vodomerov je 5 rokov. Vodomer s diaľkovým modul a montážou ponúkame za cca 30 € s DPH.Centrálny modul pre zber a odosielanie dát na portál stojí do 300 €. V oblastiach kde prevádzkujeme vlastnú dátovú sieť ponúkame dátový prenos bezplatne, t.z. dom šetrí cca 10 € mesačne.

V prípade záujmu nás kontaktujte
Unknown image

Servis výťahov

Non-stop vyprosťovanie zaseknutých osôb a vyťahovanie veci padnutých do šachiet. Vykonávanie prehliadok a údržby výťahov v pravidelných intervaloch, čistenia šachiet výťahov. Dozorovanie a kontrola v medziobdobí revízií. Zabezpečenie odstraňovania porúch aj počas sobôt, nedieľ a štátom uznaných sviatkov. Opravy výťahov sa vykonávajú cez pracovnú dobu do 2 hodín od nahlásenia poruchy a do 12 hodín po pracovnej dobe. Paušálny poplatok za non-stop dispečing je od 0,50€ na byt mesačne.

Kontakt na havarijný dispečing
Unknown image

Prevádzka domových kotolní

Prevádzkujeme domové kotolne, teplené čerpadla a klimatizácie. Držíme pohotovostné rezervy náhradných dielov ako sú elektródy, obehové čerpadlá, poistné ventily aby sme najčastejšie sa vyskytujúce poruchy boli schopní odstraňovať bez vplyvu na komfort. Prevádzku tepelných zdrojov do výkonu 500kW zabezpečuje neplatca DPH na priame náklady, čo prináša vlastníkom úsporu nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. Prevádzkujeme cca 50 kotolní a tepelných čerpadiel za mesačnú odmenu od 100€ do 260€.

Ďalšie informácie na www.prevadzkakotolne.sk
Unknown image

Drobná údržba

Našim klientom poskytujeme drobnú údržbu o ktorú nemajú záujem externý dodávatelia. Ponúkame maľovanie a vysprávky v malom rozsahu, drobné opravy dlažieb a obkladov, zámočnícke práce - opravy, výmeny vložiek a zámkov, nastavovanie pántov a samozatváračov na vchodových bránach, výmeny žiaroviek a menoviek na tablách, opravy drobných porúch na vodovodných potrubiach, čistenie strešných vpustí, montáž schránok, informačných tabúl. Cena pre našich klientov je 18€ na hodinu a 5€ za dopravu. Väčšina prác trvá 3-5 hodín.

Pre viac informácií volajte dispečing